app-dicts / sword-sml_BL_2008

Kitab Awal-Jaman maka Kitab Injil

Official package sites : https://crosswire.org/sword/modules/ModInfo.jsp?modName=sml_BL_2008 ·

Pudji maka sanglit ni Tuhan dakayu'-kayu', ya magpapanjari maka manglalappas, ya tubus ma pangita'u maka kawasa. Pinarakayu' maitu Kitab Injil maka Palbahagi'an Kitab Awal-Jaman, kitab sussi bay pamasulat e' Tuhan ma kanabi-nabihan maka saga a'a kawakilan si Isa Al-Masi. Wajib binassa maka kinahagad saga kitab itu sabab landu' ahap panga'anta pangita'u maka kasannangan maka kalappasan. Ya tumabeya' ma nionan Kitab Awal-Jaman itu, ya na Kitab Tawrat maka Kitab Jabul. Luwal palbahagi'anna talapay maitu, subay na tahun sinong bo' tasalin ni bahasa Sinama saga jud takapin.

v1.0.1 :: 0 :: gentoo

Modified
License
CC-BY-ND-3.0
Keywords
~amd64 ~loong ~ppc ~riscv ~x86

app-text / sword : Library for Bible reading software

app-text / sword-modules : All the unlocked modules for app-text/sword, grouped by language

Repository mirror & CI · gentoo
Merge updates from master
WANG Xuerui · gentoo
app-dicts/sword-sml_BL_2008: keyword 1.0.1 for ~loong
Signed-off-by: WANG Xuerui <xen0n@gentoo.org>
Repository mirror & CI · gentoo
Merge updates from master
Marek Szuba · gentoo
app-dicts/sword-*: keyword for ~riscv
Signed-off-by: Marek Szuba <marecki@gentoo.org>
Repository mirror & CI · gentoo
Merge updates from master
Marek Szuba · gentoo
app-dicts/sword-sml_BL_2008: new package
Signed-off-by: Marek Szuba <marecki@gentoo.org>